Šta videti u Veneciji

Grand Canal

Konačno je došao na red i tekst o tome šta videti u Veneciji, nakon što mi se ovo putovanje krčkalo više meseci u glavi. Zbog toga su valjda i znamenitosti Venecije počele da poprimaju još romantičnije obrise u mom sećanju – što je potpuno prirodno s obzirom na to da je i sam grad jedan […]